Uvjeti korištenja

Dijaspora Connect – Uvjeti korištenja

Ažurirano: 16.12.2020

 

Opće odredbe

 1. Uvjeti i pravila korištenja vrijede za internetski portal www.dijasporaconnect.com sa svim poddomenama i web stranicama koje pripadaju domeni dijasporaconnect.com, dalje u tekstu internetski  portal Dijaspora Connect.
 2. Internetski portal Dijaspora Connect u privatnom je vlasništvu.
 3. Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala Dijaspora Connect, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama Dijaspora Connect.
 4. Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskog portala Dijaspora Connect. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama Dijaspora Connect upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.
 5. U svrhu korištenja usluga internetskog portala Dijaspora Connect, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Korisnik ima mogućnost registracije i prijave na Dijaspora Connect-u putem podataka za pristup društvenim mrežama koje su u trenutku korištenja dostupne te kroz sučelje društvene mreže daje izričitu suglasnost korištenja i pohrane potrebnih podataka. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao.
 6. Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na Dijaspora Connect-u dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona. Dijaspora Connect se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.
 7. Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. Dijaspora Connect će zatvoriti korisnički račun i oglase tog korisnika. Sve obavijesti o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga internetskog portala Dijaspora Connect.
 8. Dijaspora Connect vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti kojom se detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata. Poslovni subjekti koji su korisnici Dijaspora Connect usluga u potpunosti su odgovorni za osobne podatke koje prikupljaju i unose , te su dužni upoznati osobe čije podatke unose sa svrhom i pravnom osnovom obrade njihovih podataka. Poslovni subjekti su isključivo odgovorni za sadržaj i točnost unesenih osobnih podataka, a fizičke osobe koje u ime poslovnog subjekta koriste Dijaspora Connect usluge sva prava mogu ostvariti putem podataka za kontakt koji su navedeni uz korisnički račun.
 9. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Dijaspora Connect ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.
 10. Dijaspora Connect je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetskog portala Dijaspora Connect.
 11. Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima Europske unije i zemlje iz koje objavljuju sadržaj. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.
 12. Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Dijaspora Connect ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Dijaspora Connect od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Dijaspora Connect-u svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.
 13. Na Web stranicama nije dozvoljeno vrijeđati, omalovažavati, prijetiti ili na drugi način uznemiravati druge korisnike i posjetitelje Web stranica. Dijaspora Connect ne jamči dostupnost oglasa korisnicima nakon isteka oglasa.
 14. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Dijaspora Connect-a i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Dijaspora Connect nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.
 15. Dijaspora Connect u svakom trenutku zadržava pravo izmjene izgleda samog oglasa (izgled teksta, fotografija, video sadržaja i ostalog što čini oglas), pravo na mijenjanje pozicioniranosti oglasa kao i pravo na ne objavu ili uklanjanje oglasa, i to u slučaju kada objava oglasa nije u skladu s Uvjetima korištenja, a to je osobito kada: je oglas predan u krivu rubriku; sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga; se oglas pronađe u više od jedne kategorije ili se preda više od jednog puta; je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna; oglas sadržava link na web stranice i/ili HTML tagove; proizvod i/ili oglašivač krše prava intelektualnog vlasništva; proizvod može uzrokovati štetu; Dijaspora Connect posumnja da oglas predstavlja pokušaj prijevare ili se koristi za ili je u vezi s počinjenjem kaznenog djela; proizvod i/ili sadržaj oglasa ima uvredljiv, diskriminirajući i/ili nezakonit sadržaj; oglas predstavlja prikriveno oglašavanje, odnosno kada oglašivač izbjegava plaćanje naknade za objavu oglasa.
 16. Određeni oglasi ovisno o vrsti i kategoriji u koju se dodaju biti će objavljeni samo nakon zaprimljene uplate u punom iznosu u skladu sa cjenikom Dijaspora Connect-a. Ukoliko korisnik posjeduje odgovaraći iznos sredstava na korisničkom računu, isti će biti korišten za naplatu objavljivanja oglasa a oglas će biti objavljen sukladno uvjetima korištenja Dijaspora Connect-a i to u što skorijem roku nakon provjere sadržaja oglasa.
 17. Korisnici svojim zahtjevom za objavu oglasa neopozivo ovlašćuju Dijaspora Connect da se tim sadržajem koristi, kopira ga, objavljuje te distribuira i u drugim medijima.
 18. Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice Dijaspora Connect-a, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Dijaspora Connect -a.
 19. Dijaspora Connect zadržava pravo onemogućiti korištenje Web stranica svim korisnicima koji na bilo koji način krše Uvjete korištenja ili bilo koje primjenjive propise te zadržava pravo protiv svakog takvog korisnika pokrenuti odgovarajuće postupke, uključujući i postupak radi naknade štete. Dijaspora Connect će osobito onemogućiti korištenje Web stranica korisnicima koji:
  • kopiraju sadržaje objavljene na Web stranicama te ih objavljuju na drugom mediju oglašavanja ili koriste u komercijalne svrhe na bilo koji način;
  • ne pruže točne, istinite i potpune podatke;
  • izravno ili neizravno kontaktiraju korisnike Web stranica, uključujući oglašivače, u cilju nuđenja usluga oglašavanja putem drugog medija ili na drugi način.
 20. Dijaspora Connect ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.
 21. Dijaspora Connect ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetskog portala Dijaspora Connect.
 22. Internetski portal Dijaspora Connect može sadržavati poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. Dijaspora Connect ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana.
 23. Za eventualne reklamacije i prigovore, potrebno je obratiti se putem obrazca za kontakt.